DH. MKT. 2615/83

30 Şaban 1326

Görevi sırasında belediye varidatında yolsuzluk yaptığına dair Antalya sabık Belediye Reisi Rıza Bey hakkındaki şikayetin tahkik edilmesi.