DH. İD. 137/1

3 Muharrem 1330

1- Antalya Belediye seçimlerine hile karıştırıldığının tahkikat sonucu anlaşılması üzerine seçimin feshi ve encümen-i intihap azası hakkında takibat-ı kanuniye icrasının Mahkeme-i Nizamiyece kararlaştırılması.
2- Teke muteberanından Ömer Lülü'nün rıhtım hasılatından ve Belediye varidatından para çaldığı.