DH. H. 47/35

4 Safer 1330

Antalya tüccarından Ömer Lütfi Efendi Manavgat'tan dönerken yolda Tahtacılar Muhtarı Molla Süleyman ve arkadaşları tarafından yaralanarak öldürülmesi üzerine yapılan takibat neticesi katillerin yakalandığı hakkında Konya Vilayeti'nin Nezaret'e gönderdiği telgraf.