DH. İD. 39/75

25 Rebiülevvel 1331

Hakkında şikayette bulunulan Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in tayininde kanunsuz bir durum olmadığı ve vazifesini ifâda usûlsüzlük yapmadığının tespit edildiği.