DH. İD. 181/45

7 Şaban 1332

Bazı aşar mültezimin borçlarından dolayı vereseleri aleyhinde çıkarılan beş kıta ilamın valiler tarafından veresesinin ikamet ettiği mahalli mahkemeye gönderildiği ve uygun muamelenin yapılması