HAT. 1224/47827

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'da kadı bulunmadığından mütedeyyin bir zatın kadı tayin edilmesi hakkındadır.