HAT. 202/10425

29 Zilhicce 1205

Hamid Sancağı Livası Mütesellimliği'ne tayin olunan kapıcıbaşılardan Yılanlızade Seyyid Ali Ağa'nın, fermanını kıraatle beraber emre uymuş iken vali olan Ebubekir Paşa'nın avdetle Ali Ağa'ya itaat ederek cümlemizi tecrim, eşyalarımızı gasp ve icray-yı mezalim ettiğinden ahalinin adı geçenin zulüm ve tecavüzünden kurtarılması istirhamı. a.g.y.tt