HAT. 746/35242

29 Zilhicce 1223

Sultan Mahmud'un tahta geçtiğini müteakip Alemdar Mustafa Paşa'nın sadaretinde bilumum vüzera, ulema ve ümeranın ittifakiyle kali alınıp umumu tarafından imza ve taahhüt olunan senedin sureti olup Alemdar Mustafa Paşa ile Şeyhülislam, kadıaskerler ve ümeranın isimleri. (Sened-i İttifak Sureti) a.g.y.tt