C. ML. 233/9781

20 Zilhicce 1208

Antalya'da vefat eden Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın muhallefatının mirice zabtı.