HAT. 69/2927 C

25 Rebiülâhir 1219

Kethüdasının müsademede yaralanarak öldüğüne ve zahiresizlikten Malkara'dan Tekirdağ'a hareket edildiğine dair.