HAT. 69/2927

29 Rebiülâhir 1219

Dağlı eşkıyasının miktar ve ahvali ile askere zahire gönderilmesine dair