HAT. 55/2555

29 Zilhicce 1219

Tenkil için Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın kumandası altında çıkarılacak ordunun tertibatına dair. a.g.y.tt