HAT. 174/7560

29 Zilhicce 1220

Benim vezirim, Karaman Valisiyle sohbet eylemiştik. Abdurrahman Paşa'nın kıyl ü kale durması münasip değildir, söyleşilip münasibini nasbedesin. Ankara'da Ocak'tan Mesud Ağa var idi, nasıldı? Vidin'e Bekir paşa'nın irsal olunacağının Vidinliye ilanı lazımdır. Vakit maruruyla bir ihtilal çıkmasın. Kalmaki Beyi Boğdan voyvodası namıyla Mustafa Paşa maiyetine irsali münasip ise derhal irsal edesin. a.g.y.tt