C. AS. 410/16940

6 Şaban 1221

Teke Sancağı'ndan istenilen bin nefer piyade ve süvarinin yerine her neferi için yüzer kuruştan yüz bin kuruşun tahsili.