HAT. 256/14685

29 Zilhicce 1221

Eşkıyayı İstanbul'a geçirmemeğe memur Abdurrahman Paşa askerinin erzak masrafının Darbhane'den verilmesine irade sadır olduğu. a.g.y.tt