HAT. 255/14600

29 Zilhicce 1221

Çorlu'da toplanmış olan Dağlı eşkıyasının Abdurrahman Paşa tarafından acele sıkıştırılması. a.g.y.tt