C. ADL. 24/1458

3 Recep 1224

Maktul Kadı Paşa adamlarının himayesinde ve şahidzor dinlettirerek emlak ve eşyalarının zabtedildiğine dair bir karı - kocanın şikayetlerini ve ihkak-ı hak olması için mübaşirli emir yazılmasını muhtevi arzuhali