HAT. 299/17787

29 Zilhicce 1224

Teke'den çıkanların taltifi, sairelerin de çıkmasına sebep olacağının Karaman Valisi Ali Paşa'ya iş'arı hakkında kaptan paşadan gelen tahriratın takdim kılındığına dair. a.g.y.tt