C. AS. 155/6860

7 Recep 1225

Ordu Kışlası için Teke sancağı kazalarından mürettep bin nefer süvarinin vaktinde gönderilmemesinden dolayı icab eden bedellerinin süratle tahsili.