C. ML. 352/14448

15 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi Kapıcıpaşılardan Hacı Mehmed Ağa'nın muhallefatının mirice zabtı.