HAT. 1519/33

27 Şevval 1227

Konya'da maktulen fevtolan Çandarlıoğlu'nun muhallefatının tahrir edildiği, muhallefattan Mevlevi dervişlerine tahsis edilen kısmın kabul edilmediği, bu emvalin memleket masrafına tahsis kılındığı hususlarına dair Karaman Valisi Ali Paşa'nın tahriratı.