HAT. 1350/52751

29 Zilhicce 1227

Teke maslahatı için Karaman Valisi Ali Paşa ile ne surette muhabere etmekde olduğu, maiyetine askerlerin bazısının gelmediği, kış gelmeden önce zahire ve mühimmat yetiştirilmesi v.s. hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.