HAT. 1350/52746

29 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa, Tekelioğlu üzerine kethüdası Derviş Mehmed Paşa'yı gönderdiği ve kendisinin hareket etmesi için cevap yazılacağı. a.g.y.tt