HAT. 579/28419

26 Rebiülâhir 1228

Antalya Kalesi'nin muhasarası için oraya memur Ali Paşa'nın talep ettiği sefainin tayin olunduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e