HAT. 724/34471

8 Cemâziyelevvel 1228

Karaman Valisi Ali Paşa menfasına gönderilerek eşya ve hayvanatının zabtolunmasına dair gelen fermanın hükmünü icraya teşebbüs etmekde olduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.