Hamid ve Teke Sancakları ile alâkalı çok sayıda tarihî vesika ve ayrıca bunlara dair bir çok üniversite tezi, kitap ve sair esere sitemizden ulaşabilirsiniz. Evrakın hemen tamamı T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilmiş olup, buradaki araştırmamda bana Ekrem Sırma bey yardımcı olmuştur. Sitemizde hâlen yedi yüz cıvarında farklı tasnif kodu altında bin yedi yüz sayfa kadar tarihî evrak bulunmaktadır. Evrakın aslını görmek isteyenler arşive tasnif koduyla beraber müracaat edebilir. Türkiye'nin en zengin arşiv sitesine hoşgeldiniz!