Abdullah Rifat Bey

18 Cemâziyelevvel 1278

Kadı Abdurrahman Paşa'nın hafidi Abdullah Rifat Bey'in kayrılması. (9. İstida)

9 Muharrem 1278

Alaiye sancağında vaki İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa hafidi Rifat Bey'e İşkodra'daki kardeşinden miras kalan emvalin Dersaadet'e irsali.

2 Muharrem 1278

İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Abdullah Rifat Bey'in münasip bir memuriyete istihdamı istizanı. (3. Mühimme)