MVL. 387/78

18 Cemâziyelevvel 1278

Kadı Abdurrahman Paşa'nın hafidi Abdullah Rifat Bey'in kayrılması. (9. İstida)