Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa

18 Muharrem 1232

Mirice zabtına ferman sadır olan Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına dair Alaiye Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya hüküm.

29 Zilhicce 1230

Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa'nın uygunsuz icraatından şikayetçi olan Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmet Emin Vahid Paşa'nın kaimesine atfen hazırlanmış takrir. y.a.g.tt