HAT. 1443/59332

29 Zilhicce 1230

Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa'nın uygunsuz icraatından şikayetçi olan Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmet Emin Vahid Paşa'nın kaimesine atfen hazırlanmış takrir. y.a.g.tt