Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa

29 Zilhicce 1223

İdamına memur olduğu Kadı Paşa ile vuku bulacak muharebede istimal olunmak üzere Alaiye Mutasarrıfı Vezir İbrahim Paşa tarafından taleb olunan obüs ve havanlar ile cebehane vesaireye dair mütalaat. (g.tt)