Antalya Muhasarası

29 Zilhicce 1216

Antalya Kalesi karadan muhasara edildiğinden denizden de sarılması için iki şalope gönderilmesinin kaptan paşaya yazılması. a.g.y.tt (Sene hatalı)

18 Muharrem 1228

Karaman Valisi ve Teke Mutasarrıfı Ali Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'yı muhasara ettiği fakat donanma gemilerinden kaleye bir top bile atmadıkları ve müretteb asakirden pek az kimseler geldiği hakkındadır.

3 Muharrem 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen ariza olup Antalya'nın muhasarası için Karaman Valisi Ali Paşa'nın istediği gemilere şedid buyruldular göndermiş ise de fırtınalar sebebiyle gidilemediği ve tekrar emirler verildiği hakkındadır.

Sayfalar