Dimyat Boğazı

29 Rebiülevvel 1218

Teke kazalarından tertip ve İstanbul'dan gönderilen gemilerle Dimyat tarafına bin asker irsal olunacağı. g.tt

29 Safer 1218

Dimyat muhafazası için Teke'den gönderilecek bin nefer asker ve sair mahallerden mürettep askerler hakkında bazı mütesellim ve mübaşirlere hüküm. g.tt

4 Rebiülâhir 1214

İsmail Bey'i Dimyat Boğazı muhafazasına gönderdiğine, yaralıların gemiyle Anadolu sahillerine gönderildiğine, Sudan ve neferat mahiyelerini tedarikte sıkıntı çekildiğine, İngiliz Kumandanı İsmit'le Dimyat ve civarında gezmekte olduğuna, Rodoslu Hasan Bey'i İskenderiye'de bırakdığına, Hamid ve Teke askerlerinin işe yaramadıkları hakkındaki tahriratın takdim edildiğine dair.