Dizdar Osman Ağa

29 Zilhicce 1126

Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın İstanos nahiyesinde Korusınırı? karyesi ve tevabii gedik tımarı hakkında arzı.

29 Muharrem 1118

Eski Vezir-i Azam Kethüdası olan Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın kardeşinin ne kadar emval ve eşyası