Kalebendlik

20 Zilhicce 960

Tekeli İbrahim'in ahvalinin yerinde teftiş olunmak üzere hapisten çıkarılıp Hamidili Sancağı Beyi İbrahim'e gönderilmesi ve teslim temessükü alınmasının tenbihi için Diyarbekir Beylerbeyi Ayas Paşa'ya yazılan ferman. g.tt

Etiketler: 
29 Şevval 1238

Antalya'da kalebend olan Sarraf Haskıl'ın idam edilip eşyasına aid defterin başı ile beraber gönderildiğine dair Antalya naibi Mehmed Emin imzalı ilam.

29 Zilhicce 1121

Yalvaç Kazası ahalisinden İbrahim ve rüfekasının Antalya Kalesi'nde kalabendliklerinden ıtlaklarına dair ahalinin arzuhalleri üzerine Isparta kadısına ve Hamid mütesellimine Antalya Dizdarlığına emr-i ali. a.g.tt

Etiketler: