İdam Fermanı

29 Zilhicce 1223

Ramiz ve Kadı paşalarla maiyetindekilerin ölü veya diri olarak ele geçirilmeleri ve ocaklılar hakkında. a.g.y.tt

29 Şevval 1238

Antalya'da kalebend olan Sarraf Haskıl'ın idam edilip eşyasına aid defterin başı ile beraber gönderildiğine dair Antalya naibi Mehmed Emin imzalı ilam.

3 Şaban 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'dan Sadaret'e idamına ferman çıkan Ilgın Voyvodası Deli Bekir'in kesilen başının gönderildiğine dair tahrirat.