HAT. 1320/51493

29 Zilhicce 1223

Ramiz ve Kadı paşalarla maiyetindekilerin ölü veya diri olarak ele geçirilmeleri ve ocaklılar hakkında. a.g.y.tt