Sarraf Hakil

29 Şevval 1238

Antalya'da kalebend olan Sarraf Haskıl'ın idam edilip eşyasına aid defterin başı ile beraber gönderildiğine dair Antalya naibi Mehmed Emin imzalı ilam.

29 Safer 1238

Müteveffa Halet Efendi'nin mahbus olan sarrafı Hakil'in, kardeşi Azra ve oğlu ile beraber Antalya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. g.tt