Terkemiş Voyvodası Arif Ağa

9 Cemâziyelevvel 1248

Terkemiş Voyvodası Arif Ağa çıkarmakta olduğu kalitanın bir kısmını Antalya'ya getirdiği ve bakiyesinin de doğrudan Konya'ya sevki için Alaiye sancağından da deve çıkarılması

29 Zilhicce 1247

Antalya'ya memur Mirliva Haydar Paşa, livası askerine Terkemiş Voyvodası Arif Ağa'nın peksimet yetiştirmekte olması ve Antalya Kalesi'nin tamirinin arzolunduğu hakkında. a.g.y.tt