HAT. 363/20150 B

9 Cemâziyelevvel 1248

Terkemiş Voyvodası Arif Ağa çıkarmakta olduğu kalitanın bir kısmını Antalya'ya getirdiği ve bakiyesinin de doğrudan Konya'ya sevki için Alaiye sancağından da deve çıkarılması