HAT. 1224/47850

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu'nun Teke sancağında şöhretleri Hacı Osmanoğulları namıyla olup bunlardan hükümete sadakat memul olmadığından bütün efradının başka bir yerde iskan ettirilmesi hakkındadır.