HAT. 1224/47829

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sisam civarında ve adalar arasında haydut ve hırsız gemileri gezmekde olduğu haber alındığından oraların muhafazası için donanmadan bir kaç gemi gönderdiği hakkındadır.