HAT. 1224/47857

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Teke Sancağı'nın mutasarrıfsız durması uygun olmayacağından bir münasib zatın tayin ve irsal olunması hakkındadır.