HAT. 1224/47838

29 Şaban 1229

Tekeli İbrahim emvalini tahrire memur Vahid Efendi'den gelen kaime olup Tekeli İbrahim müteallikatından elli bir nefer kimse mevcud olup bir kısmı gemi ile Selanik'e gönderildiği ve bir kaçının da istintak edilmekde olduğu hakkındadır.