HAT. 1225/47866

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu müteallikatından dört kimseden maadası bir gemiye bindirilip Selanik'e gönderildiği ve diğerlerinin de istintakı hitam buldukdan sonra gönderildiği hakkındadır.