HAT. 1127/45029 F

29 Zilkâde 1229

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan gelen kaime olup Sırb meselesinin alacağı şekle göre hazır bulunmak için gelen emre uygun hareket edeceği ve yeni vezir olmak hasebiyle dairesini tanzimden kimsenin şüphelenmeyeceği hakkında.