D. BŞM. d. 8159

29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nda mahlul timarlarla Antalya kalesi müstahfızlarına mahsus timarların hasılatını gösterir defter. a.g.tt