C. DRB. 31/1513

22 Rebiülevvel 1230

Mizan-ı harir, mancılık ve kirpas damgası resmi ve Teke Livası aba mukataalar mahlul hissesi Darphane'den zabtedilmekle bir seneliğinin Teke Mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa uhdesine ihalesi.