C. DH. 40/1979

25 Rebiülevvel 1230

Tekelioğlu İbrahim'in zulmünden vatanlarını terk ile Menteşe ve Isparta ve Aydın ve Saruhan ve sair mahallere dağılmış olan Türk ve Türkmenlerin vatanlarına iadelerine dair vaki olan tebliğe cevaben Alaşehir kadısından gelen ilam.