Türkmenler

Orhan Sakin
Sayfa adedi: 
633
ISBN: 
978-9944-159-84-5
2010
Etiketler: 
Resul Tekeli
Sayfa adedi: 
209
ISBN: 
978-605-62967-0-3
2012
Etiketler: 
25 Rebiülevvel 1230

Tekelioğlu İbrahim'in zulmünden vatanlarını terk ile Menteşe ve Isparta ve Aydın ve Saruhan ve sair mahallere dağılmış olan Türk ve Türkmenlerin vatanlarına iadelerine dair vaki olan tebliğe cevaben Alaşehir kadısından gelen ilam.

29 Zilhicce 1227

Donanma başbuğunun iş'arı üzerine Antalya'ya memur olan Karaman Valisi Ali Paşa'ya gönderilecek mühimmat ve topçular gönderilmekde iken Ali Paşa'dan tahrirat gelerek Türkmenlerin hiyaneti üzerine ordusunun geri çekilmeğe mecbur olduğu, asker ve zahir istediği. a.g.y.tt